Hvad tror du dine kunder helst vil - købe for at eje eller leje?

Den nye forbruger                                                                                                        Måden at købe produkter på ændrer sig. Både på B2C og B2B har indkøbsmønstret ændret sig. Morgendagens forbrugere har andre forventninger end gårsdagens. De har mindre tid, men er mere samvittighedsfulde. De foretrækker samlede løsninger og tryghed – frem for køb af produkter. Dagens forbrugere er et helt nyt væsen. Der er sket et skifte i forbrugernes tankegang og valg – et skifte, der efterlader mange virksomheder med spørgsmålet: “Hvordan får vi fat i den nye forbruger?”.

 

Gamle dage virker ikke længere!                                                                                 Den klassiske afsætningsligning, hvor man som virksomhed fokuserer på at sælge sit produkt, har faldende appel. På B2C er der sket et paradigme skifte fra betaling for varer til køb af en brugsret. En brugsret der f.eks. inkluderer service. Eksempler på dette er biler, TV, streaming tjenester og  software. På B2B markedet er efterspørgslen efter brugsret også stigende . Flere og flere virksomheder ønsker fleksible løsninger, hvor der betales for brugsretten i en given periode, hvorefter produktet returneres.

Hvad kræver det af din virksomhed?                                                                                                                                                                                                                             Hvordan kan din virksomhed sælge sine produkter – hvor købet af dine varer opfattes som andet end et decideret køb? Hvordan skaber du loyale kunder som du kan mer- og gensælge til?

Det gør du ved at opfatte markedet som cyklisk. Du skal se salget af dit produkt som starten på en relation med din kunde. Og vejen derhen er ikke så lang som du tror. Du kan f.eks. anvende finansiering, serviceordning eller opgradering i en abonnementsmodel – så er du godt på vej.