Vi hjælper din virksomhed med at tilbyde dine kunder brugsret

Hvem er vi 

Keystone Consulting Group er et Business Advisor Hus. Vi er eksperter i at hjælpe dig med at omdanne din virksomhed, så du kan sælge dine produkter gennem brugsret. Det gør vi ved at anvende finansielt partnerskab, digitalisering, kundefinansiering og kundeabonnement. Med afsæt i din eksisterende forretning, dine produkter og dine kunder afsøger vi samtidigt markedet for mulige strategiske partnerskaber, som kan forøge din virksomheds rækkevidde i markedet og dermed din indtjening.

Hvad kan vi gøre for din forretning

Vi kan gøre din forretning klar til at møde de kunder du ikke har i dag. Og vi kan sikre din relation til de kunder du har.

Det kan virke overvældende at skulle ændre på sin forretning. Mange vælger lige at se tiden an. Du skal bare ikke vente alt for længe, for så er dine konkurrenter løbet med dine kunder. Det er ikke så svært som det måske lyder.

Vi arbejder i tre steps, som sikrer vi kan  levere en løsning der bringer din forretning videre.

Step 1                                                                                                                     Identifikation af de ting der gør du ikke møder “Den nye Forbruger”. Hvilken tiltag skal gøres for at forøge din indtjening og sikre dit ejerskab af kunderelationen. I dette step indgår markedsundersøgelse, dialog med dit team og ananlyse af identificerede hindringer.

Step 2                                                                                                                                        Baseret på resultatet af føste step, analyserer vi de mulige løsninger, som inkluderer din prisstruktur og distributionsnetværk. Herefter fremkommer vi med specifikke løsningsforslag. Så går vi i markedet for at få identificeret relevante partnere for din forretning.

Step 3                                                                                                                                      Når dine partner(e) er valgt, fortager vi en validering af løsningen – og sikre den møder målsætningen. Herefter gennemfører vi test og implementering. Herfra sætter vi løsningen i drift.